KURSO SA SARILING PAG-AARAL NG BIBLIYA

150.00

Sa pamamagitan ng araling ito mararanasan mo ang mga importanting pagbabago sa iyong buhay at makukuha mo ang pagiging malapit sa Diyos na hindi  mo pa nalalaman noon.

‘’Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at sa Bibliya,narito ang makakatulong sa iyo. Sa Kursong  ito ng pag-aaral ng Bibliya,narito ang makakatulong sa iyo,Sa Kursong ito ang pagaaral ng Bibliya makikita mo ang mga kasagutan sa mga tanong gaya ng:

  • Papaano ko ba mapagtatagumpayan ang kasalanan?
  • Ano ang plano ng Diyos upang pagalingin ang aking katawan?
  • Papaano ko malalaman na pupunta ako sa langit pag ako namatay?
  • Ano ang plano ng Diyos para sa pagpapaunlad?
  • Papaano ako makakatanggap ng kasagutan ng aking mga panalangin?

Kahit hindi ka pa nakapagbasa ni minsan ng Bibliya,makikita mo kung paano ka matutulungan ng mga patnubay na ito sa pamamagitan ng maayos at madaling gawin na paraan ng pag-aaral ng Bibliya, O kaya, kung ikaw ay matagal ng mananampalataya,makukuha mong mas madaling makipag-usap sa Diyos, ang makipag-ugnayan sa kapwa mo Kristiyano,ang makatanggap ng pagpapatnubay at ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa ibang tao.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KURSO SA SARILING PAG-AARAL NG BIBLIYA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *