Banal Na Palitan(Pdf)

50.00

This is DIVINE EXCHANGE translated in Filipino language.

Ang Buong Mensahe Ng Mabuting Balita Ay Umiikot Sa Isang Katangi-tanging pangyayari sa kasaysayan: ang pagsasakripisyo ni Hesus sa krus na humantong sa Kanyang kamatayan.Ito ang pinatutungkulan ng sumulat ng liham para sa mga Hebreo:

‘’Samakatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog (pagsasakripisyo) ay Kanyang (Hesus) pinapaging-banal magpakaylanman ang mga nililinis niya.’’  -Hebreo 10:14

Sakop ng mga salitang ‘’ang lahat ng inyong kailangan’’

Ang bawat aspeto ng iyong buhay- ang iyong katawan,ang iyong kaluluwa,ang iyong kaisipan,ang iyong damdamin,pati na ang iyong mga material at pinansyal na pangangailangan..

‘’Gaano kadakila ang Kanyang kagandahang loob.

Kaya tinubos niya an gating kalayaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak, At  sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. -Efeso 1:7

‘’At dahil tayo ay pinawalang sala na sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo,kaya tiyak na maliligtas tayo sa panghuhusga ng Diyos’’. -Roma 5:9

Out of stock

Description

DEREK PRINCE MINISTRIES.docx1(Banal Na Palitan)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Banal Na Palitan(Pdf)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *