PAANO MAKAKALAYA MULA SA MGA SUMPA PATUNGO PAGPAPALA

85.00

This is “HOW TO PASS FROM CURSE TO BLESSING” translated into Filipino language.

Patuloy ka bang natatalo ng mga karamdaman,matitinding pangangailangan sap era o dili kaya’y mga magugulong relasyon?

Ikaw ba ay sinuman sa pamilya mo ay palagi na lamang nasasangkot sa  mga aksidente?

Nagtataka ka ba kung bakit may mga taong halos lahat na lang ng tagumpay at kaligayahan ay nasa kanila na kahit di naman talaga nila halos pinagtatrabahuhan ang mga ito?

Si Derek naniniwala na mayroong dalawang pwersa  na kumikilos sa bawat buhay: pagpapala at sumpa. Ang isa ay kapaki-pakinabang,ang isa ay nakasasama.

At para matamasa ang mga pakinabang mula sa mga pagpapala ng Diyos at para  maprotektahan tayo mula sa mga sumpa, kailangan nating unawain kung paano kumikilos ang mga pwersang ito.

Ipapakita ni Derek na ang  sumpa ay hindi pamahiin na mula sa mga tinatawag na ‘’Dark Ages’’. Ipapakita rin niya sa iyo kung paano mo makikilala ang mga sumpa at kung paano ito kumikilos sa bahay mo at kung paano mo makakamit ang paglaya at pagpapala ng Diyos.

Out of stock

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PAANO MAKAKALAYA MULA SA MGA SUMPA PATUNGO PAGPAPALA”

Your email address will not be published. Required fields are marked *